Tüklü fırıldaqçılar

Dələ Tyum və dəliqanlı, qorxubilməz kirpi Latte Kral Ayı Banturdan xüsusi brilyantı oğurlamaq istəyirlər. Müxtəlif üsullar axtararaq, onlar öz məqsədlərinə doğru gedirlər,